Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu

ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 57

p.o. Kierownika Studium
dr Monika Michalak
tel.: 71 784 18 57
e-mail. monika.michalak@umed.wroc.pl

Obsługa biura
mgr Anna Pacula
tel.: 71 784 18 57
e-mail: anna.pacula@umed.wroc.pl

Studia Podyplomowe:

♦ Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencja Logopedyczną

Kierownik studiów podyplomowych
prof. dr hab. Joanna Rosińczuk

♦ Logopedia Kliniczna

Kierownik studiów podyplomowych
dr Magdalena Kazimierska - Zając.

Rekrutacja   na studia podyplomowe na rok akademicki 2021/2022
rozpoczyna się od 06 kwietnia 2021 do wyczerpania miejsc na dany kierunek.

             Szczegółowe informacje w plikach do pobrania.