Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan Wydziału
Rektor
prof. dr hab. Joanna Rosińczuk

Prodziekani

Prodziekan ds. Rozwoju i Organizacji

dr Anna Kołcz

Prodziekan ds. Studentów

dr Piotr Karniej