Wydział Nauk o Zdrowiu

p.o. Dziekan Wydziału

dr Anna Kołcz

Prodziekani

Prodziekan ds. Rozwoju i Organizacji
Prodziekan ds. Studentów