Wydział Nauk o Zdrowiu


Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Joanna Rosińczuk
 

Prodziekan ds. Studentów
dr Piotr Karniej
 

Prodziekan ds. Naukowych
prof. dr hab. Tomasz Szydełko
 

Prodziekan ds. Rozwoju
prof. dr hab. Dariusz Janczak
 
 

Zdjęcia: Paweł Golusik