Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Joanna Rosińczuk

Prodziekan ds. Rozwoju i Organizacji
dr Anna Kołcz

Prodziekan ds. Studentów
dr Piotr Karniej