Zakład Angiologii

ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Andrzej Szuba