Dydaktyka

Regulaminy:

rok akademicki 2019/2020 semestr zimowy

 1. "Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne"; zajęcia praktyczne, pielęgniarstwo I stopnia, rok 3

Informacje:
rok akademicki 2019/2020 semestr zimowy

 1. Wybrane zagadnienia opieki pielęgniarskiej w neurologii dziecięcej, pielęgniarstwo II stopnia, rok 2, studia stacjonarne i niestacjonarne

Na pierwsze ćwiczenia każda z grup jest zobowiązana przygotować 5 prezentacji (w podgrupach) na tematy:
1. Zespół Piere-Robin, Zespół Trechera-Collinsa.
2. Zespół Downa.
3. Autyzm, zespół Gillesa de la Tourette’a, Zespół Retta
4. Guzy śródczaszkowe u dzieci.
5. Udary mózgowe u dzieci.
Każda podgrupa po 1 temacie, tak aby wszystkie 5 tematów zostało przedstawionych na pierwszych zajęciach. Na pierwszym slajdzie prezentacji multimedialnej należy umieścić nazwiska i imiona osób, które pracowały nad wersją elektroniczną pracy.
dr Magdalena Kazimierska - Zając

Pracownicy Zakładu Chorób Układu Nerwowego prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach WNoZ we Wrocławiu

 1. Dietetyka - studia I stopnia
 2. Dietetyka - studia II stopnia
 3. Fizjoterapia – studia jednolite magisterskie
 4. Fizjoterapia – studia II stopnia 
 5. Ratownictwo medyczne – studia I stopnia 
 6. Pielęgniarstwo – studia I stopnia 
 7. Pielęgniarstwo – studia II stopnia 
 8. Położnictwo – studia I stopnia 
 9. Położnictwo – studia II stopnia 
 10. Zdrowie publiczne - studia I stopnia
 11. Zdrowie publiczne - studia II stopnia

W zakładzie prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów i dziedzin

 1. Neurologia na kierunkach pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia.
 2. Neurochirurgia na kierunkach pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia.
 3. Pielęgniarstwo neurologiczne na kierunkach pielęgniarstwo.
 4. Pielęgniarstwo neurochirurgiczne na kierunkach pielęgniarstwo.
 5. Neurologopedia na kierunkach fizjoterapia.
 6. Psychiatria na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia.

Bazą dydaktyczną do prowadzenia zajęć praktycznych i ćwiczeń z dziedziny neurologii, neurochirurgii oraz pielęgniarstwa neurologicznego i neurochirurgicznego jest Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz  Katedra i Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.