Główne kierunki badawcze
 
W Zakładzie Chorób Układu Nerwowego są realizowane kierunki badawcze dotyczące opieki nad pacjentami z problemami neurologicznymi. W ostatnich latach realizowano zadania dotyczące
1) sprawności psychoruchowej dzieci z wodogłowiem po leczeniu operacyjnym,
2) zespołu ADHD u dorosłych,
3) wiedzy pielęgniarek neurologicznych na temat postepowania z pacjentem po przebytym udarze mózgu.
 
W Pracowni Neurotoksykologii są realizowane prace z zakresu badań nad negatywnymi skutkami wpływu dioksyn na organizm człowieka ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na o.u.n., a także badania wpływu substancji ochronnych w zatruciach toksynami.