Aktualnie realizowane tematy badawcze:

 

 1. Analiza wpływu pandemii koronawirusa i izolacji społecznej na postępowanie lecznicze i jakość życia chorych przewlekle.

 2. Analiza wpływu wybranych czynników na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych wśród pacjentów z chorobami przewlekłymi.

 3. Ocena związku pomiędzy zaburzeniami nastroju, objawami depresyjnymi, poziomem funkcjonowania, a jakością życia pacjentów z chorobami przewlekłymi.

 4. Ocena efektów klinicznych i analiza mechanizmów działania wybranych metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu ran przewlekłych skóry.

 5. Ocena efektów biologicznych wybranych substancji o działaniu neuroprotekcyjnym
  w leczeniu przewlekłych schorzeń neurodegeneracyjnych.

 6. Rola wybranych aktywnych substancji biologicznych w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego w aspekcie oceny klinicznej i diagnostycznej.

 

Udział pracowników Zakładu Chorób Układu Nerwowego w projektach naukowych:

 

 1. J. Rosińczuk: Choroby przewlekłe jako interdyscyplinarne wyzwanie współczesnej medycyny i opieki zdrowotnej – od badań podstawowych po badania kliniczne i| obserwacyjne: 2021 - obecnie (SUB.E020.21.002)

 2. B. Stańczykiewicz: The impact of ovocystatin on neurodegenerative processes -
  in quest of mechanisms participating in neurogenesis and neuroprotection: 2020 – obecnie (RID.Z501.20.011)

 3. B. Stańczykiewicz: Ocena stanu jamy ustnej pacjentów w powiązaniu z wpływem cech osobowości i poziomem cyberchondrii u pacjentów z chorobami błony śluzowej jamy ustnej i periodontopatią: 2020 – obecnie (STM.B150.20.113)

 4. A. Leśków, M. Tarnowska, D. Diakowska: Ocena mechanizmu oddziaływania liofilizatów śluzów ślimaków bezmuszlowych Limax maximus i Arion rufus na ludzkie komórki czerniaka złośliwego: 2020 – obecnie (STM.E020.20.062)

 5. M. Tarnowska, A. Leśków, D. Diakowska: Ocena właściwości związków biologicznie czynnych zawartych w jadach węży Bitis arietans i Bitis nasicornis: 2020 – obecnie (STM.E020.20.016)

 6. B. Stańczykiewicz: Znaczenie mikroflory oraz przepuszczalności bariery jelita grubego w patofizjologii schizofrenii – w poszukiwaniu uwarunkowań podprogowego stanu zapalnego i dysregulacji metabolicznej: 2019 – obecnie (Opus.a290.19.003)

 7. B. Stańczykiewicz: Chroniczny stres porażki społecznej
  a funkcjonowanie w zwierzęcym modelu schizofrenii: 2018 – obecnie (STM.C230.18.037)

 8. B. Stańczykiewicz, J. Rosińczuk: Świadomość i przekonania seksualne młodych dorosłych w aspekcie ich jakości życia: 2018 – 2020 (STM.E020.18.035)

 9. B. Polańska-Jankowska, N. Świątniowska-Lonc: Psychosocial determinants of compliance with therapeutic recommendations among patients with chronic diseases: 2019 – 2020 (RID 501.19.016)

 10. R. Dymarek: Obserwacja wybranych parametrów gojenia odmiennych etiologicznie ran przewlekłych skóry pod wpływem oddziaływania falą uderzeniową: 2020 (STM.E020.20.100).

 11. J. Rosińczuk: Choroby wieku podeszłego – ujęcie medyczne, społeczne
  i socjodemograficzne: 2019 (SUB.E020.19.003).

 12. R. Dymarek: Organizacja innowacyjnej pracowni leczenia ran przewlekłych skóry
  z zastosowaniem fali uderzeniowej: 2018 - 2019 (MOZART/WCA: BWU-20/2018/M7)

 13. R. Dymarek: Opracowanie i wdrożenie postępowania terapeutycznego ukierunkowanego na wspomaganie gojenia ran przewlekłych skóry u osób starszych
  z zastosowaniem fali uderzeniowej: 2017 - 2019 (MOZART/WCA: BWU-26/2018/M6)

 14. R. Dymarek: Analiza efektów klinicznych radialnej fali uderzeniowej u pacjentów
  z odleżynami: prospektywne, randomizowane i kontrolowane, kliniczne badanie pilotażowe z grupą placebo: 2017 - 2019 (STM.E025.17.018)

 15. D. Diakowska, A. Leśków, M. Tarnowska: Określenie potencjalnych właściwości biologicznych śluzów ślimaków bezmuszlowych i muszlowych, pozyskanych metodą własną: 2017 – 2019 (STM.E028.17.015)

 16. J. Rosińczuk, A. Leśków, M. Tarnowska, D. Diakowska: Ocena ochronnego działania ksantohumolu i tokoferolu na wybrane wskaźniki biochemiczne krwi i kości przepiórek japońskich poddanych działaniu dioksyn: 2017 – 2019 (ST.E020.17.051)

 17. A. Pytel, A. Kołtuniuk: Wpływ zespołu kruchości na stopień upośledzenia aktywności funkcjonalnej pacjentów z chorobą Parkinsona: 2016 – 2019 (STM .E025.16.042)

 18. M. Sopel: Analiza mechanizmów komórkowych i zdolności gojenia ran przewlekłych pod wpływem stymulacji zewnątrzustrojową falą uderzeniową w badaniach in vivo i na modelu in vitro: 2016 - 2019 (ST.E020.16.053)

 19. J. Rosińczuk: Problemy medyczne i społeczne człowieka w wieku podeszłym: 2017 - 2018 (ST.E020.17.050)

 

 

Wybrane publikacje z roku 2021 w czasopismach z impact factor:

 

 1. Misiak Błażej, Bartoli Francesco, Carra Giuseppe, Stańczykiewicz Bartłomiej, Gładka Anna, Frydecka Dorota, Samochowiec Jerzy, Jarosz Konrad, Hadryś Tomasz, Miller Brian J.: Immune-inflammatory markers and psychosis risk: a systematic review and meta-analysis. Psychoneuroendocrinology vol.127, art.105200, DOI: 10.1016/j.psyneuen.2021.105200, 140 punktów, IF(4,732)

 2. Kołtuniuk Aleksandra, Rosińczuk Joanna: The levels of depression, anxiety, acceptance of illness, and medication adherence in patients with multiple sclerosis - descriptive and correlational study, International Journal of Medical Sciences, vol. 18, nr 1, 2021, s. 216-225, DOI:10.7150/ijms.51172, 70 punktów, IF(2,523)

 3. Hauzer Willy, Ferenc Stanisław, Rosińczuk Joanna, Gnus Jan: The role of serum calprotectin as a new marker in abdominal aortic aneurysms - a preliminary report, Current Pharmaceutical Biotechnology, vol. 22, nr 4, 2021, s. 508-513, DOI:10.2174/1389201021666201117095215, 100 punktów, IF(2,097)

 4. Opara Józef, Taradaj Jakub, Walewicz Karolina, Rosińczuk Joanna, Dymarek Robert: The current state of knowledge on the clinical and methodological aspects of extracorporeal shock waves therapy in the management of post-stroke spasticity - overview of 20 years of experiences, International Journal of Molecular Sciences, vol. 22, nr 2, 2021, art.261 [26 s.], DOI:10.3390/jcm10020261, 140 punktów, IF(4,556)

 5. Jankowska-Polańska Beata, Świątoniowska-Lonc Natalia, Karniej Piotr, Polański Jacek, Tański Wojciech, Grochans Elżbieta: Influential factors in adherence to the therapeutic regime in patients with type 2 diabetes and hypertension, Diabetes Research and Clinical Practice, vol. 153, 2021, art.108693 [10 s.], DOI:10.1016/j.diabres.2021.108693, 100 punktów, IF(4,234)

 6. Jankowska-Polańska Beata, Polański Jacek, Dudek Krzysztof, Sławuta Agnieszka, Mazur Grzegorz, Gajek Jacek: The role of sleep disturbance, depression and anxiety in frail patients with AF - gender differences, Journal of Clinical Medicine, vol. 10, nr 1, 2021, art.11 [14 s.], DOI:10.3390/jcm10010011, 140 punktów, IF(3,303)

 7. Świątoniowska-Lonc Natalia, Polański Jacek, Tański Wojciech, Jankowska-Polańska Beata: Impact of cognitive impairment on adherence to treatment and self-care in patients with type 2 diabetes mellitus, Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, Dove Medical Press Ltd., vol. 14, 2021, s. 193-203, DOI:10.2147/DMSO.S284468, 100 punktów, IF(2,842)

 8. Lomper Katarzyna, Jankowska-Polańska Beata, Jaroch Joanna, Łoboz-Rudnicka Maria, Dudek Krzysztof, Łoboz-Grudzień Krystyna: The CHA2DS2-VASc score as a predictor of dementia in elderly patients with atrial fibrillation, Folia Cardiologica, Via Medica sp. z o.o., vol. 16, nr 1, 2021, s. 1-7, DOI:10.5603/FC.2021.0002, 40 punktów

 9. Świątoniowska-Lonc Natalia, Polański Jacek, Mazur Grzegorz, Jankowska-Polańska Beata: Impact of beliefs about medicines on the level of intentional non-adherence to the recommendations of elderly patients with hypertension, International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 18, nr 6, 2021, art.2825 [11 s.], DOI:10.3390/ijerph18062825, 70 punktów, IF(2,849)

 10. Łuc Mateusz, Misiak Błażej, Pawłowski Marcin, Stańczykiewicz Bartłomiej, Zabłocka Agnieszka, Szcześniak Dorota, Pałęga Anna, Rymaszewska Joanna: Gut microbiota in dementia. Critical review of novel findings and their potential application, Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, vol. 104, 2021, art.110039 [13 s.], DOI:10.1016/j.pnpbp.2020.110039, 100 punktów, IF(4,361)

 11. Rymaszewska Joanna, Lion Katarzyna M., Stańczykiewicz Bartłomiej, Rymaszewska Julia E., Trypka Elżbieta, Pawlik-Sobecka Lilla, Kokot Izabela, Płaczkowska Sylwia, Zabłocka Agnieszka, Szcześniak Dorota: The improvement of cognitive deficits after whole-body cryotherapy - a randomised controlled trial, Experimental Gerontology, vol. 146, 2021, art.111237 [12 s.], DOI:10.1016/j.exger.2021.111237, 100 punktów, IF(3,376)

 12.  

Wybrane publikacje z roku 2020 w czasopismach z impact factor:

 1. Szczepanowski Remigiusz, Cichoń Ewelina, Pasieczna Aleksandra Helena, Gawęda Łukasz, Rosińczuk Joanna: Monetary incentives increase metacognitive confidence in source memory performance in patients with schizophrenia, Frontiers in Psychiatry, vol. 11, 2020, art.725 [13 s.], DOI:10.3389/fpsyt.2020.00725, 100 punktów, IF(2,849)

 2. Uchmanowicz Izabella, Kołtuniuk Aleksandra, Młynarska Agnieszka, Łagoda Katarzyna, Witczak Izabela, Rosińczuk Joanna, Jones Terry: Polish adaptation and validation of the Perceived Implicit Rationing of Nursing Care (PIRNCA) questionnaire: a cross-sectional validation study, BMJ Open, vol. 10, nr 4, 2020, art.e031994 [9 s.], DOI:10.1136/bmjopen-2019-031994, 100 punktów, IF(2,496)

 3. Kołtuniuk Aleksandra, Przestrzelska Monika, Karnas Aleksandra, Rosińczuk Joanna: The association between sexual disorders and the quality of life of woman patients with multiple sclerosis: findings of a prospective, observational, and cross-sectional survey, Sexual Medicine, vol. 8, nr 2, 2020, s. 297-306, DOI:10.1016/j.esxm.2020.02.009, 70 punktów, IF(1,923)

 4. Kołcz Anna, Baran Martyna, Walewicz Karolina, Paprocka-Borowicz Małgorzata, Rosińczuk Joanna: Analysis of selected body composition parameters and ergonomic safety among professionally active nurses in Poland: a preliminary prospective monocentric and observational study, BioMed Research International, Hindawi Publishing Corporation, vol. 2020, 2020, art.9212587 [9 s.], DOI:10.1155/2020/9212587, 70 punktów, IF(2,276)

 5. Uchmanowicz Izabella, Lomper Katarzyna, Gros Małgorzata, Kałużna-Oleksy Marta, Jankowska Ewa A., Rosińczuk Joanna, Cyrkot Tomasz, Szczepanowski Remigiusz: Assessment of frailty and occurrence of anxiety and depression in elderly patients with atrial fibrillation, Clinical interventions in aging, vol. 15, 2020, s. 1151-1161, DOI:10.2147/CIA.S258634, 100 punktów, IF(3,023)

 6. Dymarek Robert, Ptaszkowski Kuba, Ptaszkowska Lucyna, Kowal Mateusz, Sopel Mirosław, Taradaj Jakub, Rosińczuk Joanna: Shock waves as a treatment modality for spasticity reduction and recovery improvement in post-stroke adults - current evidence and qualitative systematic review, Clinical interventions in aging, vol. 15, 2020, s. 9-28, DOI:10.2147/CIA.S221032, 100 punktów, IF(3,023)

 7. Leśków Anna, Tarnowska Mal̷gorzata, Rosińczuk Joanna, Dobrzyński Maciej, Kaliszewski Krzysztof, Majda Jacek, Żybura-Wszoła Katarzyna, Sobolewska Sylwia, Diakowska Dorota: Xanthohumol effect on 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin-treated Japanese quails in terms of serum lipids, liver enzymes, estradiol, and thyroid hormones, ACS Omega, ACS Publications, vol. 5, nr 38, 2020, s. 24445-24452, DOI:10.1021/acsomega.0c02896, 70 punktów, IF(2,87)

 8. Uchmanowicz Izabella, Karniej Piotr, Lisiak Magdalena, Chudiak Anna, Lomper Katarzyna, Wiśnicka Alicja, Wleklik Marta, Rosińczuk Joanna: The relationship between burnout, job satisfaction and the rationing of nursing care - a cross-sectional study, Journal of Nursing Management, vol. 28, nr 8, 2020, s. 2185-2195, DOI:10.1111/jonm.13135, 100 punktów, IF(2,243)

 9. Uchmanowicz Izabella, Lee Christopher S., Vitale Cristiana, Manulik Stanisław, Denfeld Quin E., Uchmanowicz Bartosz, Rosińczuk Joanna, Drozd Marcin, Jaroch Joanna, Jankowska Ewa A.: Frailty and the risk of all‐cause mortality and hospitalization in chronic heart failure: a meta‐analysis, ESC heart failure, vol. 7, nr 6, 2020, s. 3427-3437, DOI:10.1002/ehf2.12827, 40 punktów, IF(3,902)

 10. Bednarz-Misa Iwona, Diakowska Dorota, Szczuka Izabela, Fortuna Paulina, Kubiak Agnieszka, Rosińczuk Joanna, Krzystek-Korpacka Małgorzata: Interleukins 4 and 13 and their receptors are differently expressed in gastrointestinal tract cancers, depending on the anatomical site and disease advancement, and improve colon cancer cell viability and motility, Cancers, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 12, nr 6, 2020, art.1463 [34 s.], DOI:10.3390/cancers12061463, 140 punktów, IF(6,126)

 11. Bednarz-Misa Iwona, Fortuna Paulina, Fleszar Mariusz G., Lewandowski Łukasz, Diakowska Dorota, Rosińczuk Joanna, Krzystek-Korpacka Małgorzata: Esophageal squamous cell carcinoma is accompanied by local and systemic changes in L-arginine/NO pathway, International Journal of Molecular Sciences, vol. 21, nr 17, 2020, art.6282 [16 s.], DOI:10.3390/ijms21176282, 140 punktów, IF(4,556)

 12. Jankowska-Polańska Beata, Polański Jacek, Chabowski Mariusz, Rosińczuk Joanna, Mazur Grzegorz: Influence of coping strategy on perception of anxiety and depression in patients with non-small cell lung cancer, Advances in Experimental Medicine and Biology, Springer New York LLC, vol. 1251, 2020, s. 57-70, DOI:10.1007/5584_2019_448, 20 punktów, IF(2,45)

 13. Jankowska-Polańska Beata, Sliwiński Maciej, Świątoniowska Natalia, Butrym Aleksandra, Mazur Grzegorz: Quality of life in children with acute lymphoblastic leukaemia, Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 34, nr 2, 2020, s. 380-389, DOI:10.1111/scs.12739, 70 punktów, IF(1,525)

 14. Karbownik Michał Seweryn, Jankowska-Polańska Beata, Horne Robert, Górski Karol Maksymilian, Kowalczyk Edward, Szemraj Janusz: Adaptation and validation of the Polish version of the Beliefs about Medicines Questionnaire among cardiovascular patients and medical students, PLoS ONE, vol. 15, nr 4, 2020, art.e0230131 [26 s.], DOI:10.1371/journal.pone.0230131, 100 punktów, IF(2,74)

 15. Świątoniowska Natalia, Chabowski Mariusz, Jankowska-Polańska Beata: Quality of foot care among patients with diabetes: a study using a Polish version of the diabetes foot disease and foot care questionnaire, Journal of Foot & Ankle Surgery, vol. 59, nr 2, 2020, s. 231-238, DOI:10.1053/j.jfas.2019.07.020, 70 punktów, IF(1,043)

 16. Świątoniowska Natalia, Chabowski Mariusz, Polański Jacek, Mazur Grzegorz, Jankowska-Polańska Beata: Adherence to therapy in chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review, Advances in Experimental Medicine and Biology, Springer New York LLC, vol. 1271, 2020, s. 37-47, DOI:10.1007/5584_2019_477, 20 punktów, IF(2,45)

 17. Świątoniowska-Lonc Natalia, Polański Jacek, Tański Wojciech, Jankowska-Polańska Beata: Impact of satisfaction with physician-patient communication on self-care and adherence in patients with hypertension: cross-sectional study, BMC Health Services Research, vol. 20, 2020, art.1046 [9 s.], DOI:10.1186/s12913-020-05912-0, 100 punktów, IF(1,987)

 18. Jankowska-Polańska Beata, Karniej Piotr, Polański Jacek, Seń Mariola, Świątoniowska-Lonc Natalia, Grochans Elżbieta: Diabetes mellitus versus hypertension - does disease affect pharmacological adherence?, Frontiers in Pharmacology, vol. 11, 2020, art.1157 [9 s.], DOI:10.3389/fphar.2020.01157, 100 punktów, IF(4,225)

 19. Zanatta Francesco, Nissanova Ekaterina, Świątoniowska-Lonc Natalia, Pierobon Antonia, Callegari Giovanna, Olmetti Francesca, Felicetti Guido, Karniej Piotr, Polański Jacek, Jankowska-Polańska Beata: Psychosocial predictors of self-efficacy related to self-reported adherence in older chronic patients dealing with hypertension: a European study, Patient Preference and Adherence, vol. 14, 2020, s. 1709-1718, DOI:10.2147/PPA.S258999, łączna liczba autorów: 11, 70 punktów, IF(1,946)

 20. Jankowska-Polańska Beata, Polański Jacek, Chabowski Mariusz, Rosińczuk Joanna, Mazur Grzegorz: Influence of coping strategy on perception of anxiety and depression in patients with non-small cell lung cancer, Advances in Experimental Medicine and Biology, Springer New York LLC, vol. 1251, 2020, s. 57-70, DOI:10.1007/5584_2019_448, 20 punktów, IF(2,45)

 21. Sławuta Agnieszka, Polański Jacek, Mazur Grzegorz, Jankowska-Polańska Beata: Quality of life and frailty syndrome in patients with atrial fibrillation, Clinical interventions in aging, vol. 15, 2020, s. 783-795, DOI:10.2147/CIA.S248170, 100 punktów, IF(3,023)

 22. Świątoniowska-Lonc Natalia Alicja, Sławuta Agnieszka, Dudek Krzysztof, Jankowska Katarzyna, Jankowska-Polańska Beata Katarzyna: The impact of health education on treatment outcomes in heart failure patients, Advances in Clinical and Experimental Medicine, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, vol. 29, nr 4, 2020, s. 481-492, DOI:10.17219/acem/115079, 40 punktów, IF(1,514)

 23. Jankowska-Polańska Beata, Świątoniowska-Lonc Natalia, Sławuta Agnieszka, Krówczyńska Dorota, Dudek Krzysztof, Mazur Grzegorz: Patient-Reported Compliance in older age patients with chronic heart failure, PLoS ONE, vol. 15, nr 4, 2020, art.e0231076 [16 s.], DOI:10.1371/journal.pone.0231076, 100 punktów, IF(2,74)

 24. Szymańska-Chabowska Anna, Juzwiszyn Jan, Jankowska-Polańska Beata, Tański Wojciech, Chabowski Mariusz: Chitinase 3-like 1, nestin, and testin proteins as novel biomarkers of potential clinical use in colorectal cancer: a review, Advances in Experimental Medicine and Biology, Springer New York LLC, vol. 1279, 2020, s. 1-8, DOI:10.1007/5584_2020_506, 20 punktów, IF(2,45)

 25. Świątoniowska-Lonc Natalia, Białoszewski Artur, Makoul Gregory, Jankowska-Polańska Beata: Translation and cultural adaptation of the Polish version of the Communication Assessment Tool (CAT), Risk Management and Healthcare Policy, Dove Medical Press Ltd, vol. 13, 2020, s. 1533-1542, DOI:10.2147/RMHP.S261710, 70 punktów, IF(2,429)

 26. Krówczyńska Dorota, Jankowska-Polańska Beata: Nurses as educators in the comprehensive heart failure care programme - are we ready for it?, Nursing Open, vol. 7, nr 5, 2020, s. 1354-1366, DOI:10.1002/nop2.507, 100 punktów, IF(1,363)

 27. Polański Jacek, Chabowski Mariusz, Świątoniowska-Lonc Natalia, Jankowska-Polańska Beata, Mazur Grzegorz: Can life satisfaction be considered a predictor of quality of life in patients with lung cancer?, European Review for Medical and Pharmacological Sciences, vol. 24, nr 21, 2020, s. 11128-11138, DOI:10.26355/eurrev_202011_23600, 70 punktów, IF(3,024)

 28. Polański Jacek, Chabowski Mariusz, Świątoniowska-Lonc Natalia, Mazur Grzegorz, Jankowska-Polańska Beata: Medication compliance in COPD patients, Advances in Experimental Medicine and Biology, Springer New York LLC, vol. 1279, 2020, s. 81-91, DOI:10.1007/5584_2020_508, 20 punktów, IF(2,45)

 29. Jankowska-Polańska Beata, Świątoniowska-Lonc Natalia, Ośmiałowska Edyta, Gałka Aneta, Chabowski Mariusz: The association between illness acceptance and quality of life in women with breast cancer, Cancer Management and Research, vol. 12, 2020, s. 8451-8464, DOI:10.2147/CMAR.S261624, 140 punktów, IF(2,886)

 30. Bednarz-Misa Iwona, Fortuna Paulina, Diakowska Dorota, Jamrozik Natalia, Krzystek-Korpacka Małgorzata: Distinct local and systemic molecular signatures in the esophageal and gastric cancers: possible therapy targets and biomarkers for gastric cancer, International Journal of Molecular Sciences, vol. 21, nr 12, 2020, art.4509 [21 s.], DOI:10.3390/ijms21124509, 140 punktów, IF(4,556)

 31. Kaliszewski Krzysztof, Diakowska Dorota, Rzeszutko Marta, Nowak Łukasz, Aporowicz Michał, Wojtczak Beata, Sutkowski Krzysztof, Rudnicki Jerzy: Risk factors of papillary thyroid microcarcinoma that predispose patients to local recurrence, PLoS ONE, vol. 15, nr 12, 2020, art.e0244930 [16 s.], DOI:10.1371/journal.pone.0244930, 100 punktów, IF(2,74)

 32. Kaliszewski Krzysztof, Diakowska Dorota, Wojtczak Beata, Rudnicki Jerzy: Cancer screening activity results in overdiagnosis and overtreatment of papillary thyroid cancer: A 10-year experience at a single institution, PLoS ONE, vol. 15, nr 7, 2020, art.e0236257 [16 s.], DOI:10.1371/journal.pone.0236257, 100 punktów, IF(2,74)

 33. Grzesiak-Gasek Iwona, Diakowska Dorota, Kaczmarek Urszula: Influence of intense swimming exercise on selected salivary components, Scholars Journal of Dental Sciences, vol. 7, nr 1, 2020, s. 4-11, DOI:10.36347/sjds.2020.v07i01.002, 5 punktów

 34. Czapla Michał, Zielińska Marzena, Kubica-Cielińska Anna, Diakowska Dorota, Quinn Tom, Karniej Piotr: Factors associated with return of spontaneous circulation after out-of-hospital cardiac arrest in Poland: a one-year retrospective study, BMC Cardiovascular Disorders, vol. 20, 2020, art.288 [7 s.], DOI:10.1186/s12872-020-01571-5, 70 punktów, IF(2,078)

 35. Kaliszewski Krzysztof, Diakowska Dorota, Nowak Łukasz, Wojtczak Beata, Rudnicki Jerzy: The age threshold of the 8th edition AJCC classification is useful for indicating patients with aggressive papillary thyroid cancer in clinical practice, BMC Cancer, vol. 20, 2020, art.1166 [11 s.], DOI:10.1186/s12885-020-07636-0, 100 punktów, IF(3,15)

 36. Diakowska Dorota, Krzystek-Korpacka Małgorzata: Local and systemic interleukin-32 in esophageal, gastric, and colorectal cancers: clinical and diagnostic significance, Diagnostics, vol. 10, nr 10, 2020, art.785 [17 s.], DOI:10.3390/diagnostics10100785, 70 punktów, IF(3,11)

 37. Misiak Błażej, Bartoli Francesco, Carra Giuseppe, Małecka Monika, Samochowiec Jerzy, Jarosz Konrad, Banik Anna, Stańczykiewicz Bartłomiej: Chemokine alterations in bipolar disorder: a systematic review and meta-analysis, Brain Behavior and Immunity, vol. 88, 2020, s. 870-877, DOI:10.1016/j.bbi.2020.04.013, 140 punktów, IF(6,633)

 38. Piotrowski Patryk, Frydecka Dorota, Kotowicz Kamila, Stańczykiewicz Bartłomiej, Samochowiec Jerzy, Szczygieł Krzysztof, Misiak Błażej: A history of childhood trauma and allostatic load in patients with psychotic disorders with respect to stress coping strategies, Psychoneuroendocrinology, vol. 115, 2020, art.104645 [8 s.], DOI:10.1016/j.psyneuen.2020.104645, 140 punktów, IF(4,732)

 39. Piotrowski Patryk, Rymaszewska Joanna, Stańczykiewicz Bartłomiej, Małecka Monika, Kotowicz Kamila, Samochowiec Jerzy, Samochowiec Agnieszka, Plichta Piotr, Kalinowska Sylwia, Misiak Błażej: Stress coping strategies and their clinical correlates in patients with psychosis at various stages of illness: a case‐control study, Early Intervention in Psychiatry, vol. 14, nr 5, 2020, s. 559-567, DOI:10.1111/eip.12880, 100 punktów, IF(2,257)

 40. Lis Michał, Stańczykiewicz Bartłomiej, Pawlik-Sobecka Lilla, Samochowiec Agnieszka, Reginia Artur, Misiak Błażej: Assessment of appetite-regulating hormones provides further evidence of altered adipoinsular axis in early psychosis, Frontiers in Psychiatry, vol. 11, 2020, art.480 [7 s.], DOI:10.3389/fpsyt.2020.00480, 100 punktów, IF(2,849)

 41. Lis Michał, Stańczykiewicz Bartłomiej, Liśkiewicz Paweł, Misiak Błażej: Impaired hormonal regulation of appetite in schizophrenia: a narrative review dissecting intrinsic mechanisms and the effects of antipsychotics, Psychoneuroendocrinology, vol. 119, 2020, art.104744 [12 s.], DOI:10.1016/j.psyneuen.2020.104744, 140 punktów, IF(4,732)

 42. Misiak Błażej, Wiśniewski Michał, Lis Michał, Samochowiec Jerzy, Stańczykiewicz Bartłomiej: Glucose homeostasis in unaffected first-degree relatives of schizophrenia patients: a systematic review and meta-analysis, Schizophrenia Research, vol. 223, 2020, s. 2-8, DOI:10.1016/j.schres.2020.07.011, 140 punktów, IF(3,759)

 43. Rymaszewska Joanna, Lion Katarzyna M., Pawlik-Sobecka Lilla, Pawłowski Tomasz, Szcześniak Dorota, Trypka Elżbieta, Rymaszewska Julia E., Zabłocka Agnieszka, Stańczykiewicz Bartłomiej: Efficacy of the whole-body cryotherapy as add-on therapy to pharmacological treatment of depression - a randomized controlled trial, Frontiers in Psychiatry, vol. 11, 2020, art.522 [13 s.], DOI:10.3389/fpsyt.2020.00522, 100 punktów, IF(2,849)

 44. Lemieszewska Marta, Rymaszewska Joanna, Stańczykiewicz Bartłomiej, Zabłocka Agnieszka: The effects of NP-POL, the nonapeptide constituent of Colostrinin, on intracellular antioxidant system, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, vol. 74, 2020, s. 471-480, DOI:10.5604/01.3001.0014.5103, 40 punktów, IF(0,878)

 45. Rymaszewska Julia Ewa, Stańczykiewicz Bartłomiej, Lion Katarzyna, Misiak Błażej: The impact of whole-body cryotherapy on lipid profile: a systematic review and meta-analysis, Complementary Therapies in Medicine, vol. 55, 2020, art.102568 [6 s.], DOI:10.1016/j.ctim.2020.102568, 100 punktów, IF(2,063)

 46. Kołcz Anna, Urbacka-Josek Justyna, Kowal Mateusz, Dymarek Robert, Paprocka-Borowicz Małgorzata: Evaluation of postural stability and transverse abdominal muscle activity in overweight post-stroke patients: a prospective, observational study, Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, Dove Medical Press Ltd., vol. 13, 2020, s. 451-462, DOI:10.2147/DMSO.S235015, 100 punktów, IF(2,842)

 47. Kowal Mateusz, Kołcz Anna, Dymarek Robert, Paprocka-Borowicz Małgorzata, Gnus Jan: Muscle torque production and kinematic properties in post-stroke patients: a pilot cross-sectional study, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Politechnika Wroclawska - Oficyna Wydawnicza, vol. 22, nr 1, 2020, s. 11-20, DOI:10.37190/ABB-01467-2019-02, 100 punktów, IF(0,968)