Działalność dydaktyczna:

Dietetyka - II rok pielęgniarstwo stacjonarne
Dietetyka - II rok pielęgniarstwo pomostowe
Dietetyka - I rok położnictwo pomostowe niestacjonarne
Dietetyka - I rok położnictwo stacjonarne
Podstawy żywienia człowieka - II rok zdrowie publiczne stacjonarne
Żywienie człowieka - I rok dietetyka
Żywienie człowieka, dietetyka - II rok dietetyka
Dietetyka – III rok dietetyka
Żywienie człowieka – Zdrowie Publiczne II stopnia studia niestacjonarne I rok
Żywienie człowieka – Zdrowie publiczne II stopnia studia niestacjonarne BLOK zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia II rok
Żywienie człowieka – Zdrowie Publiczne II stopnia studia stacjonarne I rok
Żywienie człowieka i dietetyka – Zdrowie Publiczne II stopnia BLOK Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia oraz Edukacja i promocja zdrowia II rok
Dietetyka – I rok Pielęgniarstwo I stopnia niestacjonarne
Dietetyka – II rok pielęgniarstwo I stopnia niestacjonarne
Przedmiot fakultatywny: Suplementy diety i ich znaczenie dla zdrowia człowieka IV rok Farmacji