Link do profilu na Facebooku 'Dietetyka w Plenerze":  https://www.facebook.com/DietetykawPlenerze

Spotkania Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Dietetyki odbywają  się w siedzibie Zakładu Dietetyki przy ul. Parkowej 34

Nowy Zarząd SKN przy Zakładzie Dietetyki

W dniu 21 października 2015r. odbyło się pierwsze w roku akademickim 2015/2016 spotkanie SKN działającego przy Zakładzie Dietetyki.
Podczas spotkania wybrano nowy Zarząd Koła, w skład którego weszli:
 
Klaudia Łakoma (II rok dietetyki) – Przewodniczący
Marek Janiec (II rok dietetyki) – Zastępca przewodniczącego
Maja Nowak (II rok dietetyki) – Sekretarz
 
Podczas spotkania omówiono działalność i osiągnięcia członków Koła w minionym roku akademickim oraz zaproponowano liczne propozycje prac badawczych na rok 2015/2016. Zgodnie wykazano chęć czynnego udziału w konferencjach, które odbędą się w bieżącym roku akademickim.
Opiekunem Koła jest mgr Dorota Różańska
 


Nowy Zarząd SKN przy Zakładzie Dietetyki
W dniu 16 października 2012r. odbyło się pierwsze w roku akademickim 2012/2013 spotkanie SKN przy Zakładzie Dietetyki. W tajnym głosowaniu wybrano nowy Zarząd, w skład którego weszły:
 
Paulina Limanowska (III rok dietetyki) – Przewodniczący
Wiktoria Piłakowska (II rok dietetyki) – Zastępca przewodniczącego
Ewa Kordek (II rok dietetyki) – Sekretarz
 
Podczas spotkania z entuzjazmem przyjęto tematy prac zaproponowane przez Opiekuna Koła, a także przedstawiono własne propozycje o charakterze badawczym i poglądowym. Zgodnie wykazano chęć czynnego udziału w konferencjach, które odbędą się w bieżącym roku akademickim.
 
Opiekunem Koła jest mgr inż. Dorota Różańska.
 

VIII Studencka Jesień Gastrologiczna
 

dniu 8 grudnia 2012 r. odbyła się VIII Studencka Jesień Gastrologiczna, zorganizowana przez SKN przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Członkinie Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Dietetyki: Paulina Limanowska, Justyna Kubiak i Katarzyna Napieraj zaprezentowały pracę pt.: „Rola i zastosowanie kwasu masłowego w prewencji i leczeniu nowotworów jelita grubego". Praca powstała pod kierunkiem mgr inż. Doroty Różańskiej.

 

I rajd studentów dietetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu
 

 W dniu 12 maja 2012 r. odbył się I rajd studentów dietetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Rajd rozpoczął się na przełęczy Tąpadła skąd wspólnie wyruszono na szczyt Ślęży. Pomimo początkowo niesprzyjającej pogody uczestnicy rajdu dotarli w dobrych humorach na szczyt Ślęży. Nie zabrakło także konkursów z nagrodami, np.: na najlepszą kanapkę. Organizatorami I rajdu studentów dietetyki byli: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Dietetyki AM we Wrocławiu, Zakład Dietetyki AM we Wrocławiu oraz Rafał Ilow.

http://www.facebook.com/#!/DietetykawPlenerze

Zdjęcia - Rafał Ilow
 

II Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Młodych Naukowców

W dniach od 13 do 14 kwietnia 2012 odbyła się we Wrocławiu - II Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Młodych Naukowców oraz XVII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych. Podczas Sesji: Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Dietetyki przedstawiło 2 doniesienia:

1. Ocena zwyczajów żywieniowych studentów Akademii Medycznej we Wrocławia. Autorzy: Marta Maleczek, Renata Kusińska, Adrianna Kister, Beata Iwańska, Aleksandra Szydło.

2. Znajomość i ocena występowania wybranych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych wśród studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu. Autorzy: Ewa Tomczyk, Paulina Limanowska, Katarzyna Napieraj, Justyna Kubiak, Sara Kośmider.

 

Zdjęcia - Rafał Ilow
 

 

VII Studencka Jesień Gastrologiczna

 

W dniu 3 grudnia 2011 r. odbyła się VII Studencka Jesień Gastrologiczna, zorganizowana przez SKN przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej  we Wrocławiu. Wydarzenie to miało miejsce w Akademickim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego przy ulicy Borowskiej, w Audytorium im. Jana Pawła II. Członkinie Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Dietetyki: Renata Kusińska i Marta Maleczek, zaprezentowały pracę pt.: „Rola i zastosowanie probiotyków w chorobie Leśniowskiego-Crohna” i zajęły trzecie miejsce w konkursie. Praca powstała pod kierunkiem mgr inż. Doroty Różańskiej.
 

Targ Uniwersytecki
 

W dniu 12 czerwca w Parku Staromiejskim we Wrocławiu odbył się Targ Uniwersytecki. Jest to nowa inicjatywa promująca ideę zdrowego stylu życia, po raz pierwszy organizowana we Wrocławiu w partnierstwie Miiasta z wrocławskimi uczelniami i producentami żywności. Organizatorami przedsięwzięcia były Uniwersytet Przyrodniczy oraz Miasto Wrocław. Swoje stoisko w Parku Staromiejskim miała też Akademia Medyczna we Wrocławiu. Studenci z kierunku dietetyki ze Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Dietetyki udzielali mieszkańcom Wrocławia porad dietetycznych, a studenci z kierunku  zdrowia publicznego przeprowadzili akcję pomiarów antropometrycznych. Mieszkańcy Wrocławia mieli też możliwość wysłuchania wykładu dr hab. Bożeny Regulskiej-Ilow (Kierownika Zakładu Dietetyki) p.t. "Czy  wiesz jak odżywiać się w cukrzycy ?" oraz wykładu mgr inż. Doroty Różańskiej (asystenta w Zakładzie Dietetyki)  p.t."Masz nadciśnienie tętnicze, czy wiesz jak odżywiać się ?". W Targu Uniwersyteckim uczestniczyli też pracownicy Katedry Zdrowia Publicznego: dr hab. Andrzej M. Fal prof. nadzw., mgr Jolanta Grzebieluch (nowy rzecznik AM we Wrocławiu) oraz mgr inż. Dorota Kiedik. Stoisko Akademii Medycznej we Wrocławiu cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród  wrocławian przybyłych do Parku Staromiejskiego.

Zdjęcia - Rafał Ilow
 

III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka

 

W dniach 15-16 kwietnia 2011 r. odbyły się III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka pod hasłem „Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób układu krążenia”. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Żywienia Człowieka oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pierwszego dnia odbyła się część naukowo-szkoleniowa. W drugim dniu miała miejsce konferencja studencka, w której uczestniczyli także członkowie Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Dietetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Doniesienie studentek Adrianny Kister i Dominiki Dytko p.t. „Ocena wpływu edukacji żywieniowej na sposób żywienia studentów z kierunku Dietetyka Akademii Medycznej we Wrocławiu” zostało uznane za najlepszą pracę w sesji plakatowej. Przedstawione doniesienie zostało przygotowane pod kierunkiem opiekuna SKN przy Zakładzie Dietetyki – mgr inż. Doroty Różańskiej.

 

 

I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Młodych Naukowców oraz XVI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych

W dniach 1-2 kwietnia 2011 r. na Akademii Medycznej odbyła się I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Młodych Naukowców oraz XVI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych. Wydarzenie to miało miejsce w Akademickim Szpitalu Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego przy ulicy Borowskiej, w Audytorium im. Jana Pawła II. Na konferencji zaprezentowali swoje doniesienia także członkowie Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Dietetyki. Przedstawione prace zostały wykonane pod kierunkiem mgr inż. Doroty Różańskiej, opiekuna SKN przy Zakładzie Dietetyki. W pierwszym dniu konferencji, w sesji Zdrowia Publicznego, uczestniczyły studentki: Adrianna Kister i Dominika Dytko. Zaprezentowały doniesienie na temat: „Edukacja żywieniowa a dieta studentów Dietetyki Akademii Medycznej” i zajęły drugie miejsce w konkursie w swojej sesji. W drugim dniu konferencji w sesji plakatowej wzięły udział: Ewa Bielinis i Justyna Rafalska z pracą p.t.: „Ocena wpływu edukacji żywieniowej na zmianę zwyczajów żywieniowych studentów Akademii Medycznej” oraz Anna Kosińska przedstawiając pracę na temat: ”Ocena wpływu edukacji żywieniowej na spożycie warzyw i owoców przez studentów Akademii Medycznej”.

 Zdjęcia - Rafał Ilow

 

Boguszyce 2010
 

W dniach od 6 do 18 września 2010 r. w Boguszycach koło Oleśnicy odbył się obóz naukowy Studenckiego Koła Naukowego Internistyczno-Angiologicznego działającego przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego (opiekun: prof. dr hab. Andrzej Szuba) oraz Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Dietetyki (opiekun: mgr inż. Dorota Różańska). Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena występowania czynników ryzyka oraz schorzeń sercowo-naczyniowych u mieszkańców wsi Boguszyce w gminie Oleśnica. Studenci razem z lekarzami z Akademii Medycznej przeprowadzili badanie USG serca, tętnic szyjnych, EKG, spirometrię oraz analizę zwyczajów żywieniowych. Od badanych pobrano krew, w której oznaczono: stężenie glukozy, lipidogram oraz poziom hormonów tarczycy. Część mieszkańców przebadana została w ramach międzynarodowego projektu badawczego PURE (Prospektywne Epidemiologiczne Badanie Ludności Miejskiej i Wiejskiej). Badanie zostało przeprowadzone przy współpracy z Władzami Powiatu Oleśnickiego.
 

Zdjęcia - Dorota Różańska

 

Spotkanie założycielskie SKN przy Zakładzie Dietetyki

W dniu 18 maja 2010 roku odbyło się zebranie założycielskie  Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Dietetyki. Na zebraniu zostały wybrany Zarząd Studenckiego Koła Naukowego:

Przewodniczący – Maleczek Marta

Zastępca przewodniczącego – Kowalska Benita

Sekretarz – Dytko Dominika