Zakład Fizjoterapii - pracownicy

Adiunkci
dr Żanna Fiodorenko-Dumas (adiunkt dydaktyczny)
tel.: 71 784 01 86
e-mail: z.fiodorenko@poczta.onet.pl
 
dr Anna Maria Choińska
tel.: 71 784 06 55
e-mail: anna.choinska@umed.wroc.pl

Asystent
dr Mateusz Kowal
e-mail: mateusz.kowal@umed.wroc.pl

Wykładowcy
mgr Katarzyna Opalińska
tel.: 71 784 01 86
e-mail: katarzyna.opalinska@umed.wroc.pl
 
mgr Irena Baściuk
tel.: 71 784 01 88
e-mail: irena.basciuk@umed.wroc.pl
 
mgr Tatiana Jagodzińska
tel.: 71 784 06 55
e-mail: tatiana.jagodzinska@umed.wroc.pl

Instruktor
mgr Artur Polczyk
tel.: 71 784 06 55
e-mail: artur.polczyk@umd.wroc.pl

28.03.2018