Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii - pracownicy

Starszy wykładowca
dr Piotr Józefowski
tel.: 71 784 01 89
e-mail: piotr.jozefowski@umed.wroc.pl

Wykładowcy
dr Roman Heider
tel.: 71 784 01 89
e-mail: roman.heider@umed.wroc.pl
 
dr Ilias Dumas (adiunkt dydaktyczny)
tel.: 71 784 01 85
e-mail: ilias.dumas@umed.wroc.pl

Instruktor
mgr Michał Guła
tel.: 71 784 01 85
e-mail: michal.gula@umed.wroc.pl
 
Doktoranci
lek. med. Tadeusz Dorobisz

Asystenci
dr Ewa Gieysztor
e-mail: ewa.gieysztor@umed.wroc.pl
 

14.09.2016