Zakład Onkologii i Opieki Paliatywnej - dydaktyka

  1. Opieka paliatywna – pielęgniarstwo studia I stopnia (stacjonarne/niestacjonarne), położnictwo studia II stopnia (stacjonarne/niestacjonarne), osoby prowadzące: dr E. Mess, mgr I. Twardak.
  2. Leczenie bólu – położnictwo studia II stopnia (stacjonarne/niestacjonarne), osoby prowadzące: dr E. Mess.
  3. Pielęgniarstwo specjalistyczne  (opieka paliatywna i leczenie bólu) – pielęgniarstwo studia II stopnia (stacjonarne/niestacjonarne), osoby prowadzące: dr E. Mess.
  4. Położnictwo specjalistyczne (opieka paliatywna) – położnictwo studia II stopnia (stacjonarne/niestacjonarne),osoby prowadzące: dr E. Mess.
  5. Rehabilitacja w położnictwie, ginekologii i neonatologii – położnictwo studia I stopnia (stacjonarne/niestacjonarne),osoby prowadzące: dr E. Mess, mgr A. Kraińska ( 40 godz. w warunkach symulowanych – ul. Bartla 5).
  6. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych – pielęgniarstwo studia I stopnia (stacjonarne/niestacjonarne),osoby prowadzące: dr E. Mess, dr A. Lisowska, mgr A. Kraińska.
  7. Język migowy – pielęgniarstwo studia I stopnia (stacjonarne/niestacjonarne), fizjoterapia studia II stopnia (stacjonarne/niestacjonarne), ratownictwo medyczne studia I stopnia (stacjonarne), osoby prowadzące: dr A. Lisowska.