Główne kierunki badawcze
 
dr Eleonora Mess

  1. Stan wiedzy na temat rozumienia definicji eutanazji wśród młodzieży licealnej, studentów i dorosłych. Realizowany w latach 2011–2012.
  2. Analiza porównawcza jakości życia dzieci z chorobami nowotworowymi z dziećmi przewlekle chorymi. Realizowany w latach 2009–2013.
  3. Ocena bólu u dzieci i dorosłych z chorobą nowotworową. Realizowany w latach 2002–2012.
  4. Ocena jakości życia dzieci i dorosłych z chorobami nowotworowymi. Realizowany w latach 2001–2012.