Dydaktyka

Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki prowadzą zajęcia na kierunkach WNoZ we Wrocławiu

  1. Pielęgniarstwo – studia I stopnia
  2. Pielęgniarstwo – studia II stopnia
  3. Położnictwo – studia II stopnia

W roku akademickim 2020/2021 w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

Anestezjologia i pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia

Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna na kierunku Pielęgniarstwo II stopnia
Terapia bólu ostrego i przewlekłego na kierunku Położnictwo II stopnia

Bazą dydaktyczną do prowadzenia zajęć praktycznych i ćwiczeń z Anestezjologii i pielęgniarstwa w stanach zagrożenia życia oraz Tlenoterapii ciągłej i wentylacji mechanicznej jest Katedra i Klinika Anestezjologii Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.