Główne kierunki badawcze

 1. Analiza i ocena bólu pooperacyjnego na Sali budzeń Akademickiego Szpitala Klinicznego – rola pielęgniarki.
 2. Czynniki ogólnoustrojowe i zewnętrzne wpływające na powstawanie odleżyn na Oddziale Intensywnej Terapii.

 
Publikacje

 1. Izabella Czykieta, Sylwia Krzemińska, Adriana Borodzicz-Cedro, Marta Arendarczyk: Jakość życia pacjentów z bólem przewlekłym. W: Problemy opieki nad chorym przewlekle, red. Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk-Tonderys. Wrocław, MedPharm Polska, 2012, 127–138.
  ISBN 978-83-62283-96-5.
 2. Adriana Borodzicz-Cedro, Marta Arendarczyk, Sylwia Krzemińska, Iwona Głębocka: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem z niewydolnością oddechową na Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej. W: Zborník príspevkov z IV. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účast'ou "Súčasna ošetrovatel'ská starostlivost' v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti". Ružomberok; Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. 2011, 162–168.
  ISBN 978-80-89542-01-7.
  Adriana Borodzicz-Cedro, Sylwia Krzemińska, Beata Wysoczańska, Marta Arendarczyk: Ocena i analiza występowania bólu pooperacyjnego u pacjentów przebywających w oddziale. W:Zborník príspevkov z IV. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účast'ou "Súčasna ošetrovatel'ská starostlivost' v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti". Ružomberok; Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. 2011, 74–81.
  ISBN 978-80-89542-01-7.
 3. Sylwia Krzemińska, Adriana Borodzicz-Cedro, Marta Kosmala, Marta Arendarczyk: Analiza zależności pomiędzy powikłaniami pooperacyjnymi a rodzajem znieczulenia
  W:Zborník príspevkov z IV. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účast'ou "Súčasna ošetrovatel'ská starostlivost' v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti". Ružomberok (Slovenska republika). 3.-4. júna 2011 [CD-ROM]; Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. 2011, 9–16.
  ISBN 978-80-89542-01-7.
 4. Sylwia Krzemińska, Izabella Uchmanowicz, Beata Jankowska: Źródła stresu w oddziale intensywnej terapii w opinii pacjentów. W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologia w medycynie - medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne". Wyd. Polihymnia Sp. z o.o., 2009, 142–143.
  ISBN 978-83-7270-745-6.
 5. Sylwia Krzemińska, Justyna Wojnarowska, Izabella Uchmanowicz, Adriana Borodzicz-Cedro, Marta Arendarczyk: Czynniki stresogenne dla pielęgniarek w oddziałach intensywnej terapii. W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne". Lublin: Wyd. Polihymnia Sp. z o.o., 2009, 146.
  ISBN 978-83-7270-745-6.