Nauka

W Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki są realizowane kierunki badawcze dotyczące opieki nad pacjentami poddawanymi znieczuleniu oraz pacjentami w stanach krytycznych wymagającymi intensywnej terapii i opieki pielęgniarskiej. A także zagadnienia związane z praca pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki.

W ostatnich latach realizowano zadania dotyczące
1) różnych aspektów obciążenia pracą pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki,
2) opieki nad pacjentami leczonymi w OIT za pomocą specjalistycznych technik zewnątrzustrojowych ( ECMO, hemofiltracja, hipotermia,)

Obecnie prowadzone są projekty dotyczące:

  1.  Analizy poziomu bólu i zapotrzebowania na środku analgetyczne u chorych hospitalizowanych w OIT
  2. Oceny skuteczności analgezji okołooperacyjnej w redukcji zapotrzebowania pacjentów na opiaty po znieczuleniu