Kierownik
Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego

 
prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz 

Profesorowie:

prof. dr hab. Zbigniew Hruby (wizytówka)
prof. dr hab. Wojciech Kustrzycki (wizytówka)

Profesor Uczelni:

dr Jolanta Kolasińska, prof.uczelni (wizytówka)

Adiunkci dydaktyczni:

dr Magdalena Lisiak (wizytówka)

mgr Teresa Anna Brodziak (wizytówka)

Adiunkci: 

dr hab. Joanna Jaroch (wizytówka)
dr Katarzyna Lomper (wizytówka)
dr Marta Wleklik (wizytówka) 
dr Anna Chudiak
e-mail: anna.chudiak@umed.wroc.pl

Asystenci:

dr Agnieszka Zborowska (wizytówka)
mgr Paulina Hydzik (wizytówka)
mgr Grzegorz Kubielas (wizytówka)

Wykładowcy:

mgr Elżbieta Pięta (wizytówka)
mgr Danuta Witko (wizytówka)
mgr Barbara Wagner-Łosieczka (wizytówka)
mgr Krystyna Kuriata-Kowalska (wizytówka)

Instruktor:

mgr Justyna Zachciał

Studia doktoranckie:

mgr Alicja Wiśnicka
mgr Natalia Guzenda

KONSULTACJE SEMESTR LETNI 2020/2021

Link do wykładu dr Katarzyny Lomper

Link - konsultacje mgr Grzegorz Kubielas

10.03.2021