Dydaktyka

  1. Interna i pielęgniarstwo Internistyczne – pielęgniarstwo i położnictwo I stopnia.
  2. Pielęgniarstwo specjalistyczne – pielęgniarstwo II stopnia.
  3. Pielęgniarstwo Epidemiologiczne – pielęgniarstwo II stopnia.
  4. Choroby wewnętrzne – ratownictwo I stopnia.
  5. Bezpieczeństwo i higiena pracy – ratownictwo I stopnia.
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy dla niepełnosprawnych –fizjoterapia I stopnia.
  7. Badania naukowe w pielęgniarstwie – pielęgniarstwo I i II stopnia.