Główne kierunki badawcze

 1. Badania nad wpływem cukrzycy na jakość życia u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonymi PCI.
 2. Badania jakości życia u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych PCI – różnice płci.
 3. Badania nad jakością życia u chorych z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem.
 4. Analiza występowania czynników ryzyka miażdżycy u chorych z ostrym zespołem wieńcowym.
 5. Badania nad rolą edukacji u chorych z niewydolnością serca.
 6. Badania nad sztywnością naczyń w populacji chorych z czynnikami ryzyka miażdżycy.

 
Publikacje

 1. Zbigniew Bociąga, Krystyna Łoboz-Grudzień, Joanna Jaroch, Marzena Stopyra-Początek, Alicja Kostecka-Pokryszko, Andrzej Wojszwiłło: Electrocardiographic QRS voltage and duration criteria and different patterns of left ventricular hypertrophy and geometry in essential hypertension. W:Electrocardiology 2009; eds Małgorzata Sobieszczańska, Józef Jagielski, Peter W. Macfarlane; Wrocław, JAKS Publishing Company, 2010, 99–105.
 2. Paweł Petkow Dimitrow, Lidia Chojnowska, Tomasz Rudziński, Walerian Piotrowski, Lidia Ziółkowska, Andrzej Wojtarowicz, Anna Wycisk, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Ewa Nowalany-Kozielska, Bożena Sobkowicz, Wojciech Wróbel, Janina Aleszewicz-Baranowska, Andrzej Rynkiewicz, Krystyna Łoboz-Grudzień, Michał Marchel, Andrzej Wysokiński: Sudden death in hypertrophic cardiomyopathy: old risk factors re-assessed in a new model of maximalized follow-up. Eur. Heart J. 2010, 31, 3084–3093.
 3. Beata Jankowska, Izabella Uchmanowicz, Jacek Polański, Bartosz Uchmanowicz, Krzysztof Dudek: Czynniki kliniczne i socjodemograficzne determinujące jakość życia w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS). Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010, 12, 1027–1034.
 4. Zbigniew Hruby: Właściwy dializator dla konkretnego pacjenta.Forum Nefrol. 2010, t. 3, 118–120.
 5. Grzegorz Opolski, Dariusz A. Kosior, Michał Kurzelewski, Małgorzata Skrzyńska, Aleksander Zagórski, Marianna Janion, Małgorzata Muzolf, Ryszard Wlazłowski, Barbara Pankiewicz, Krystyna Łoboz-Grudzień, Gunter Breithardt, Polish RecordAF Investigator.: Baseline characteristics of patients from Poland enrolled in the global registry of patients with recently diagnosed atrial fibrillation (RecordAF) Kardiol. Pol. 2010, T. 68, 546–554.
 6. Krystyna Łoboz-Grudzień: Dysfunkcja rozkurczowa a migotanie przedsionków : komentarz redakcyjny [do pracy: R. Dąbrowski et al. "Podwyższone stężenie peptydu natriuretycznego typu B i dysfunkcja rozkurczowa lewej komory u chorych z napadowym/przetrwałym migotaniem przedsionków jako czynniki ryzyka przejścia w utrwaloną formę arytmii: prospektywna obserwacja 1-roczna". Kardiol. Pol. 2010, T. 68, 893–900].
 7. Krystyna Łoboz-Grudzień: Przebudowa lewego przedsionka w migotaniu przedsionków – konsekwencje neurohumoralne: komentarz redakcyjny [do pracy: R Bartkowiak et al. "Plasma NT-proANP in patients with persistent atrial fibrillation who underwent successful cardioversion". Kardiol. Pol. 2010, T. 68, 48–54].
  Kardiol. Pol. 2010, T. 68 55–56.
 8. Dorota Zyśko, Leszek Sokalski, Jacek Gajek, Krystyna Łoboz-Grudzień: Syncope cluster in a patient with vasovagal history. Kardiol. Pol. 2010, T. 68, 1181–1182.
 9. Krystyna Łoboz-Grudzień: Komentarz [do pracy: O. Go, C. Rosendorff "Nadciśnienie tętnicze a migotanie przedsionków". Med. Dypl. 2010 Vol.19 nr 4  95–101 – tł. z Curr. Cardiol. Rep. 2009; 11: 430–435] Med. Dypl. 2010 Vol.19 nr 4;  101–102.
 10. Beata Jankowska, Izabella Uchmanowicz, Krystyna Łoboz-Grudzień, Krzysztof Dudek: Występowanie czynników ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych – różnice płci. Pol. Przegl. Kardiol. 2010, T. 12, 287–290.
 11. Izabella Uchmanowicz, Beata Jankowska, Bernard Panaszek, Andrzej M. Fal: Wpływ czynników społeczno-demograficznych na jakość życia chorych na astmę oskrzelową
  Współcz. Alergol. Info 2010, T. 5, 57–64.
 12. Uchmanowicz I, Loboz-Grudzien K, Jankowska-Polanska B, Sokalski L: Influence of diabetes on health-related quality of life results in patients with acute coronary syndrome treated with coronary angioplasty. Acta Diabetol. 2011 Mar 27.
 13. Andrzej M. Fal, Beata Jankowska, Izabella Uchmanowicz, Mariola Seń, Bernard Panaszek, Jacek Polański: Type 2 diabetes quality of life patients treated with insulin and oral hypoglycemic medication. Acta Diabetol. 2011, 48, 237–243.
 14. Krystyna Łoboz-Grudzień, Joanna Jaroch: Women with acute coronary syndromes have a worse prognosis – why? The need to reduce 'treatment-seeking delay'
  Cardiol. J. 2011, 18, 219–221.
 15. Zbigniew Hruby, Robert Drabczyk: Glomerulopatie nabyte niezapalne.W:Choroby wewnętrzne: kompendium Medycyny Praktycznej 2011; red. Andrzej Szczeklik i Piotr Gajewski, Kraków: Medycyna Praktyczna, 2011, 734–735.
 16. Katarzyna Lomper, Beata Jankowska-Polańska, Izabella Uchmanowicz: Determinanty jakości życia chorych na astmę oskrzelową. W: Chory przewlekle – aspekty pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, red. Joanna Rosińczuk-Tonderys, Izabella Uchmanowicz, Wrocław, MedPharm Polska, 2011, 443–445.
 17. I[zabella] Uchmanowicz, B. Uchmanowicz, Beata Jankowska-Polańska, I. Tymoczko: Jakość życia zależna od zdrowia – generyczne kwestionariusze badawcze. W: Chory przewlekle – aspekty pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne ; pod red. Joanny Rosińczuk-Tonderys, Izabelli Uchmanowicz; Wrocław, MedPharm Polska, 2011, 41–50.
 18. Tomasz Nestorowicz, Marta Ryk, Beata Jankowska.: Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych – rola pielęgniarki. W: Chory przewlekle – aspekty pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, red. Joanna Rosińczuk-Tonderys, Izabelli Uchmanowicz; Wrocław, MedPharm Polska, 2011, 457–4.
 19. Katarzyna Kluba, Małgorzata Penińska, Beata Jankowska, Izabella Uchmanowicz: Wpływ predykatorów socjodemograficznych i klinicznych na jakość życia QoL pacjentów z niewydolnością krążenia. W: Chory przewlekle – aspekty pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, red. Joanna Rosińczuk-Tonderys, Izabelli Uchmanowicz; Wrocław, MedPharm Polska, 2011, 469–482.
 20. Marta Kosmala, Anna Rycombel, Magdalena Lisiak, Dominika Srogosz, Beata Jankowska-Polańska: Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na jakość życia pacjentów z Ostrym Zespołem Wieńcowym – różnice płci W:Chory przewlekle – aspekty pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne ; pod red. Joanny Rosińczuk-Tonderys, Izabelli Uchmanowicz. Wrocław, MedPharm Polska, 2011, 483–504. ISBN 978-83-62283-71-2.
 21. Łukasz Iskrzycki, Dorota Zyśko, Izabella Uchmanowicz, Jacek Smereka, Igor Chęciński, Paweł Gawłowski, Jarosław Sowizdraniuk: Wpływ środowiska pracy ratowników wodnych wrocławskich pływalni krytych na ich styl życia i dobrostan
  W:Chory przewlekle – aspekty pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne ; pod red. Joanny Rosińczuk-Tonderys, Izabelli Uchmanowicz; Wrocław, MedPharm Polska, 2011, 51–62.
 22. Izabella Uchmanowicz, Beata Jankowska, Joanna Rosińczuk-Tonderys, Dorota Fiedorowicz: Quality of life for laryngectomy individuals. W: Live with dignity to the end. [Vol.3]: Clinical and social aspects of palliative and hospice care ; ed. by Dominik Krzyżanowski [et al.]; Opole, Publishing house WCM, 2011, 194–203.
 23. Barbara Ślusarska, Marta Arendarczyk, Izabella Uchmanowicz, Anna Mróz, Dorota Kaszuba, Katarzyna Łagoda: Model opieki nad pacjentem ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi na podstawie wybranych opisów przypadków. W: Pielęgniarstwo kardiologiczne: podręcznik dla studentów medycznych, red. nauk. Dorota Kaszuba, Anna Nowicka, Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2011, 263–293.
 24. Izabella Uchmanowicz: Przewlekła choroba wieńcowa. W:Pielęgniarstwo kardiologiczne: podręcznik dla studentów medycznych, red. nauk. Dorota Kaszuba, Anna Nowicka; Warszawa, Wydaw. Lek. PZWL, 2011, 129–138.
 25. Izabella Uchmanowicz, Beata Jankowska-Polańska, Joanna Rosińczuk-Tondery: Jakość życia pacjentów po zawale mięśnia sercowego poddanych terapii PTCA
  W: Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych – współczesne problemy. T. 2; [red. nauk. Anna Abramczyk et al.], Wrocław, A & A Optimed, 2011, 61–73.
 26. Pod red. Joanny Rosińczuk-Tonderys, Izabelli Uchmanowicz: Chory przewlekle – aspekty pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne Wrocław. MedPharm Polska, 2011; VI, 515, red. by Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk-Tonderys: Chronic disease – impact and interventions Wrocław, MedPharm Polska, 2011, IV, 126.  
 27. Izabella Uchmanowicz, Andrzej M. Fal, Beata Jankowska-Polańska, Bernard Panaszek, Bartosz Uchmanowicz: Czy płeć wpływa na wyniki jakości życia chorych na astmę oskrzelową? Współcz. Alergol. Info 2011, T. 6, 46–51.
 28. Harmony R. Reynolds, Sandra A. Forman, Jacqueline E. Tamis-Holland, Philippe Gabriel Steg, Daniel B. Mark, Camille A. Pearte, Antonio C. Carvalho, George Sopko, Li Liu, Gervasio A. Lamas, Mariusz Kruk, Krystyna Łoboz-Grudzień, Witold Rużyłło, Judith S. Hochman: Relationship of female sex to outcomes after myocardial infarction with persistent total occlusion of the infarct artery: analysis of the Occluded Artery Trial (OAT) Am. Heart J. 2012, 163, 462–469.
 29. Joanna Jaroch, Krystyna Łoboz-Grudzień, Zbigniew Bociąga, Alicja Kowalska, Ewa Kruszyńska, Małgorzata Wilczyńska, Krzysztof Dudek: The relationship of carotid arterial stiffness to left ventricular diastolic dysfunction in untreated hypertension
  Kardiol. Pol. 2012, T. 70, 223–230.
 30. Agnieszka Czyżewska-Buczyńska, Zbigniew Hruby, Wojciech Witkiewicz: Znaczenie podocytów w patogenezie pierwotnych kłębuszkowych zapaleń nerek
  Nefrol. Dializoter. Pol. 2012, T. 16, 20–23.
 31. Anna Rycombel, Katarzyna Lomper, Beata Jankowska-Polańska, Izabella Uchmanowicz: Analiza predyktorów, które wpływają na ocenę jakości życia po kompleskowej rehabilitacji rehabilitacji kardiologicznej W:Problemy opieki nad chorym przewlekle, red. Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk-Tonderys; Wrocław, MedPharm Polska, 2012, 235–247.
 32. Monika Kumaczek, Izabella Uchmanowicz, Beata Jankowska-Polańska, Elżbieta Rusin-Pawełek, Dorota Żuchowska: Ocena poziomu wiedzy pacjentów z POChP na temat istoty, czynników ryzyka i sposobów łagodzenia objawów W:Problemy opieki nad chorym przewlekle, red. Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk-Tonderys; Wrocław, MedPharm Polska, 2012, 249–265.
 33. Katarzyna Lomper, Anna Rycombel, Beata Jankowska-Polańska, Izabella Uchmanowicz: Znaczenie edukacji zdrowotnej w jakości życia chorych na cukrzycę typu 2 – przegląd badań W:Problemy opieki nad chorym przewlekle ; pod. red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk-Tonderys; Wrocław, MedPharm Polska, 2012, 375–383.
 34. Red. by Joanna Rosińczuk-Tonderys, Izabella Uchmanowicz: Problems of care of chronic disease patient Wrocław, MedPharm Polska, 2012, IV, 95.  
 35. Red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk-Tonderys: Problemy opieki nad chorym przewlekle. Wrocław, MedPharm Polska, 2012, VI, 383.
 36. Izabella Uchmanowicz, Katarzyna Kubera-Jaroszewicz: Edukacja diabetologiczna. Standard opieki pielęgnacyjnej chorego na cukrzycę Wrocław, Wydawnictwo Continuo, 2012, 115.
 37. Elżbieta Rusin-Pawełek, Izabella Uchmanowicz, Dorota Żuchowska, Bernard Panaszek: Epidemiologia i poziom kontroli astmy oskrzelowej – analiza wybranych zagadnień. Współcz. Alergol. Info 2012, T. 7, 15–20.
 38. Witold Dobracki, Beata Dobracka: Rola analogów nukleoz(t)ydowych w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B w świetle aktualnych doniesień prezentowanych podczas 22. Konferencji APASL (Asian Pacific Association for the Study of the Liver), Tajpej (Tajwan); Zakażenia 2012, T. 12, 59–61.
 39. Krystyna Łoboz-Grudzień, Joanna Jaroch: Rola echokardiografii w nadciśnieniu tętniczym. W:Nadciśnienie tętnicze – co nowego? ; pod red. Jarosława D. Kasprzaka i Michała Nowickiego; Wrocław, Cornetis, 2011, 63–75.
 40. Krystyna Łoboz-Grudzień: Czy można przewidzieć poprawę lub pogorszenie funkcji lewej komory po zawale serca?: komentarz do pracy oryginalnej [I. Świątkiewicz et al. "Occurence and predictors of left ventricular systolic dysfunction at hospital discharge and in long-term follow-up after acute myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention. Kardiol. Pol. 2012, T. 70, 329–340].
  Kardiol. Pol. 2012, T. 70, 341–342.