Dydaktyka

Działalność dydaktyczna Zakładu Promocji Zdrowia skupia się na przygotowaniu studentów do rozpoznawania zagrożeń i uwarunkowań zdrowia człowieka i zbiorowości, identyfikacji potrzeb z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej, opracowywania, wdrażania, koordynacji i realizacji programów promocji zdrowia i profilaktyki oraz środowiskowej opieki pielęgniarskiej w miejscu zamieszkania pacjenta i w społeczności lokalnej, w tym w środowisku pracy i nauki.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Choroby cywilizacyjne
 • Choroby cywilizacyjne i programy promocji zdrowia
 • Demografia
 • Epidemiologia żywieniowa
 • Kapitał społeczny
 • Monitoring zagrożeń zdrowia
 • Nadzór sanitarno epidemiologiczny
 • Pedagogika
 • Pedagogika ogólna i specjalna
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Podstawy dydaktyki i pedagogiki
 • Podstawy nadzoru sanitarno- epidemiologicznego
 • Podstawy pedagogiki
 • Podstawy polityki społecznej i zdrowotnej
 • Podstawy pracy socjalnej
 • Podstawy promocji zdrowia
 • Poradnictwo w pielęgniarstwie (POZ)
 • Promocja zdrowia
 • Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • System ostrzegania w ochronie zdrowia

 

Od 2014 roku w Zakładzie działa Studenckie Koło Naukowe „Promotorzy Zdrowia”. Opiekunami SKN są dr Mariola Seń i dr Marzena Krysa. Działalność Koła skupia się na rozwijaniu i pogłębianiu wiedzy z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia; koordynowaniu i udziale w realizacji działań prozdrowotnych, edukacji i poradnictwa zdrowotnego; współudziale w organizowaniu i realizacji kampanii prozdrowotnych na rzecz mieszkańców Wrocławia oraz przygotowaniu studentów do prowadzenia prac badawczych.