Zakład Promocji Zdrowia - pracownicy

Adiunkt

p.o. kierownika Zakładu Promocji Zdrowia
Pełnomocnik JM Rektora ds ISO na Wydziale Nauk o Zdrowiu

dr n. med. Mariola Seń
e-mail mariola.sen@umed.wroc.pl

Adiunkt dydaktyczny

mgr Iwona Klisowska (wizytówka)
e-mail: iwona.klisowska@umed.wroc.pl

Asystenci w grupie badawczej

dr Luba Jakubowska (wizytówka)
e-mail: luba.jakubowska@umed.wroc.pl

dr Barbara Grabowska (wizytówka)
e-mail: barbara.grabowska@umed.wroc.pl

Adiunkt w grupie dydaktycznej

dr Agnieszka Lintowska
e-mail: agnieszka.lintowska@umed.wroc.pl

Starsi wykładowcy

dr Jacek Klakocar
e-mail: jacek.klakocar@umed.wroc.pl

dr Marzena Krysa
e-mail: marzena.krysa@umed.wroc.pl

Wykładowcy

mgr Jadwiga Staniszewska
e-mail: jadwiga.staniszewska@umed.wroc.pl
 

17.04.2020