Zakład Ratownictwa Medycznego

ul. Parkowa 34 Wrocław
tel. 71/347 93 37 - portiernia
tel. 71/330 77 52 
tel 71/330 77 54
e-mail: ratownictwo@umed.wroc.pl

 
Kierownik Zakładu

dr hab. n. med. Jacek Smereka, prof UMW

Pracownia Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii
dr hab. n. med. Jacek Smereka, prof UMW
e-mail: ratownictwo@umed.wroc.pl

Pracownia Innowacyjnych Technik Symulacji
dr Paweł Gawłowski
email: pawel.gawlowski@umed.wroc.pl

Pracownia Symulacji Medycznych Czynności Ratunkowych
mgr Andrzej Raczyński
e-mail: andrzej.raczynski@umed.wroc.pl

 

Struktura jednostki

Zakład Ratownictwa Medycznego
a) Pracownia Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii
b) Pracownia Innowacyjnych Technik Symulacji

08.10.2019