Zakład Ratownictwa Medycznego

ul. Parkowa 34 Wrocław
tel. 71/347 93 37 - portiernia
tel. 71/330 77 52 
tel 71/330 77 54
e-mail: wp-8@umed.wroc.pl

p.o. Kierownika Zakładu
dr Jacek Smereka

Adiunkt Dydaktyczny
dr Paweł Wróblewski

Pracownia Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii
dr Magdalena Wawrzyńska
e-mail: wp-8@umed.wroc.pl

 

Struktura jednostki

Zakład Ratownictwa Medycznego
 a) Pracownia Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii

14.10.2016