Zakład Ratownictwa Medycznego

ul. Parkowa 34 Wrocław
tel. 71/347 93 37 - portiernia
tel. 71/330 77 52 
tel 71/330 77 54
e-mail: ratownictwo@umed.wroc.pl

 
p.o. Kierownika Zakładu

dr Jacek Smereka
 
Adiunkt Dydaktyczny
dr Paweł Wróblewski
 

Pracownia Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii
dr Magdalena Wawrzyńska
e-mail: ratownictwo@umed.wroc.pl

 

Struktura jednostki

Zakład Ratownictwa Medycznego
 a) Pracownia Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii

19.01.2018