Zakład Rehabilitacji Dysfunkcjach Narządu Ruchu - pracownicy

Adiunkci
dr hab. Jan Gnus profesor uczelni
tel.: 71 784 01 87
e-mail: jan.gnus@umed.wroc.pl

dr Anna Kołcz-Trzęsicka
tel.: 71 784 06 82
e-mail: anna.kolcz-trzesicka@umed.wroc.pl
 
dr Kuba Ptaszkowski
tel.: 71 784 06 82
e-mail: kuba.ptaszkowski@umed.wroc.pl

Asystenci
lek. med. Agata Trafalska
tel.: 519 338 479
e-mail: atrafalska@gmail.com
 
mgr inż. Sławomir Jarząb
tel.: 71 784 01 85
e-mail: slawomir.jarzab@umed.wroc.pl

dr Marta Majewska-Pulsakowska
tel.: 71 784 01 86
e-mail: marta.majewska-pulsakowska@umed.wroc.pl

Wykładowca
mgr Wojciech T. Laber (adiunkt dydaktyczny)
tel.: 71 784 01 85
e-mail: wojciech.t.laber@umed.wroc.pl

Doktoranci
mgr Ewa Gieysztor
lek. med. Paweł Prostak
 

28.03.2018